Författar arkiv:

Kärkevagge dalen

Kärkevagge, är nordsamiska Geargevággi ”stendalen”, är en dalgång i nord-sydlig riktning belägen ungefär 15 kilometer öster om Riksgränsen  mellan bergen Kärketjårrå och Vassitjåkka . En fantastisk dal med många och stora stenblock som ligger utspridda över dalbotten.

View full post »