Kärkevagge dalen

Kärkevagge, är nordsamiska Geargevággi ”stendalen”, är en dalgång i nord-sydlig riktning belägen ungefär 15 kilometer öster om Riksgränsen  mellan bergen Kärketjårrå och Vassitjåkka . En fantastisk dal med många och stora stenblock som ligger utspridda över dalbotten.

Your email is never published or shared.

Tillbaka till överst på sidan|Dela på facebook|Följ mig på twitter|Prenumerera på sidan